Het zusters Dominicanessenklooster


1884 – 1983

In 1884 werd er – buiten de omwalling van Nijmegen – aan het Mariaplein een katholieke kerk gebouwd, de Maria Geboorte kerk. Naast de kerk moesten er scholen komen voor katholiek onderwijs. In 1897 begonnen de zusters Dominicanessen in een paar klaslokalen met het lager onderwijs voor de kinderen uit de omgeving van de Dominicanenstraat.

1904

In 1901 werd er aan 500 kinderen onderwijs gegeven; er was een school voor kinderen van middenstanders en een armenschool.
Tussen de beide gebouwen in bleef een stuk grond vrij om daar t.z.t. een klooster te bouwen.
Op 12 april 1904 wordt de eerste steen gelegd voor het klooster.

Rond de jaren 30 bestaat het klooster en de gebouwen eromheen uit een kleuterschool met daaraan verbonden een opleiding voor kleuterleidsters, een lagere school en een ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs). Gezien vanuit het klooster (nummer 6) is nummer 4 de lagere school, verschillende parallelklassen van één t/m zes. Nummer 8 was de Ulo-school.

1944 De bezetting

In februari 1944 kwam het bevel dat het klooster en de scholen ontruimd moesten worden voor de huisvesting van Duitse troepen.
Het klooster aan de Dominicanenstraat, lag in de bevrijdingsdagen echt in de vuurlinie.
Na september 1944, toen Nijmegen bevrijd was, werd de lagere school gebruikt voor de opvang voor Duitse krijgsgevangenen. In oktober 1944 namen de Canadezen de gebouwen in beslag, voor hun eigen huisvesting.
In mei 1945 lieten de Canadezen de gebouwen totaal uitgewoond achter, er was weinig meer van over. Na een grondige renovatie glommen de gangen in 1950 weer als vanouds.

1983 Opheffing klooster

25 juli 1983 wordt de kleuterschool – schuin achter het klooster – definitief opgeheven.
Er gaan dan ook geruchten over de sloop van het klooster, doordat er een bericht de rondte doet, dat de zusters zullen vertrekken.
19 oktober 1983 is er in de middag om half vijf een laatste plechtige Eucharistieviering in de kapel van het klooster.
De laatste 12 zusters vertrekken in oktober 1983 uit het klooster en uit Nijmegen; ze hebben er 90 jaar gewoond, in de bloeitijd met 45 zusters.

 

 

Het ontstaan van De Vrouwenschool


1979

De geschiedenis van de Vrouwenschool begint, in 1979, in een oud schoolgebouw aan de Gerard Noodtstraat in Nijmegen. Een groep vrouwen kraakt het gebouw en de naam Vrouwenschool ontstaat.

In die periode speelt de Vrouwenschool een grote rol in de vrouwenbeweging. Het pand wordt gebruikt voor acties en vergaderingen. Later verandert het woonwerkpand, er komen woonruimtes en ruimtes voor verschillende activiteiten zoals een blijf van mijn lijf-groep, een muziekkelder, een fietswerkplaats een vrouwenzeefdrukkerij en nog een aantal wisselende groepen.

vrouwenschool gerard noodtstraat

1987

In 1987 wordt de Stichting Vrouwenschool opgericht en richt zich op het behouden van de Vrouwenschool als woonwerkpand. De gemeente heeft echter in die tijd andere plannen met het pand in de Gerard Noodtstraat. Het zal gesloopt worden er komen appartementen voor in de plaats.

Ondertussen heeft de gemeente de Vrouwenschool wel als een belangrijk initiatief aangemerkt en aangeboden om mee te werken aan legalisering. De gemeente gaat actief op zoek naar een pand waarin op legale wijze een woonwerkpand voor vrouwen kan worden gecreëerd. De keuze valt op voormalige Dominicanessenklooster aan de Dominicanenstraat. Het klooster wordt verbouwd tot HAT-eenheden. (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens)
De kapel, de eetzaal en andere ruimtes worden overgedragen aan “De Vrouwenschool”. De zusters Dominicanessen zijn hierover zeer tevreden, hun streven naar de emancipatie van de vrouw wordt hier op eigentijdse wijze voortgezet.

Het pand moet nog verbouwd worden en tot die tijd gaan de activiteiten van de vrouwenschool door in een oud kloosterpand aan de Wolfkuilseweg.

1993

In 1993 wordt het pand aan de Gerard Noodtstraat gesloopt. Tegelijkertijd wordt er een nieuw beleid uitgestippeld voor de nieuwe Vrouwenschool in het nieuwe pand aan de Dominicanenstraat. Er worden bewoners en vrouwen voor de werkruimtes geworven.

1994

In 1994 wordt Vereniging de Vrouwenschool opgericht en in 1997 komt het pand officieel in eigendom van de vereniging. Op 7 maart vindt er een open dag, receptie en feest plaats om de aankoop te vieren. Het feest duurt tot 8 maart: Internationale Vrouwendag.

2010

In 2010 wordt het 30 jarig bestaan gevierd met een historische vrouwenschoolwandeling en een feest / reünie.

2019

In 2019 bestaat de Vrouwenschool 40 jaar en zitten we 25 jaar in ons pand op de Dominicanenstraat. We vieren dit in besloten kring met leden en oud-leden in onze mooie tuin. We zijn erg trots op wat we neergezet hebben in al die jaren!

Nu

De Vrouwenschool is een plek waar actief wordt gewoond en gewerkt. In de loop der jaren wordt er van alles georganiseerd door de leden: open tuindagen, feesten, filmavonden, wijnproeverijen, rommelmarkten, etc.
.

.

.

Bronnen:
– Archief Vrouwenschool
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Knipping/Vincentiusklooster/Vincentiusklooster.html
– https://www.wijkcomiteoost.nl/klooster-en-school-dominicanenstraat/

De Vrouwenschool Nijmegen