De woonruimtes

In de Vrouwenschool zijn, verdeeld over 4 verdiepingen, 19 woonruimtes gevestigd. Omdat de kamers zijn ontstaan door het samenvoegen van meerdere kloostercellen, heeft elke kamer een heel eigen karakter en indeling.
Er wonen gemiddeld vijf vrouwen op een verdieping. In principe woont iedereen zelfstandig.
De bewoners maken gebruik van gezamenlijke keukens, douches en toiletten.
Er wonen ook kinderen in de Vrouwenschool. Verder is het mogelijk
om zowel een woon- als een werkruimte te huren. En tot slot: huisdieren zijn, in overleg, toegestaan.

Woonvereniging

De Vrouwenschool is een woonvereniging. Dit betekent dat een bewoner lid is van de vereniging en mede-eigenaar van het pand. Er wordt geen huur betaald maar contributie. Als mede-eigenaar van het pand is er eigenaarsrisico.

Eigen inspanning

Wonen in de Vrouwenschool betekent sociaal wonen, in een uitzonderlijke mooie omgeving, in woonruimtes die relatief goedkoop en rustig zijn. Van de leden wordt een bepaalde inspanning gevraagd. Het onderhoud van het pand en de tuin gebeurt door de leden zelf. Daartoe neemt elk lid zitting in een van de diverse werkgroepen die er zijn (tuingroep, klussengroep, kapelgroep, financiëngroep, werving en selectie, PR-groep, voorzitters- en notulistengroep, internetgroep). Deelname aan de 3-maandelijkse klussendagen is een ander verplicht onderdeel. Ook zijn er een aantal bestuurlijke taken, zoals het bijwonen van de 6-wekelijkse algemene ledenvergadering en de jaarvergadering (1 keer per jaar).

Aanmelding

Iemand die aangeeft te willen wonen in de Vrouwenschool, komt in eerste instantie op de geïnteresseerdenlijst. Zodra er een woonruimte vrijkomt, mailen wij iedereen op die lijst. Een ieder die -op dat moment en voor die ruimte, interesse heeft- nodigen wij uit om een reactie te mailen.

Aan de hand daarvan worden er een aantal geïnteresseerden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit zogeheten eerste ronde gesprek is bedoeld om te kijken of de toekomstige bewoner past bij de Vrouwenschool en of de constructie van de Vrouwenschool de bewoner aanspreekt.

De twee leden die het gesprek houden, geven aan wat hun indruk is van het gesprek. Daarna stemmen de leden van de vereniging over dit advies. Als deze stemming positief is, vindt er een tweede gesprek plaats. Dit tweede ronde gesprek vindt plaats met de bewoners van de gang, en is bedoeld om te kijken of het klikt. De gangbewoners maken de uiteindelijke keuze.

Contact

Interesse om te wonen in De Vrouwenschool? Neem dan contact met ons op via: interesse@vrouwenschool.nl