In de Vrouwenschool zijn 11 werkruimtes gevestigd. In het souterrain bevinden zich 6 werkruimtes. De andere 5 werkruimtes bevinden zich op de andere verdiepingen van het pand.

De werkruimtes

De werkruimtes zijn zeer divers en verschillen allemaal in grootte en in prijs. De kosten van de werkruimtes worden relatief laag gehouden. De Vrouwenschool wil de zakelijke en artistieke ontwikkeling van vrouwen bevorderen en starters de mogelijkheid bieden een eigen bedrijf te beginnen.

Woonvereniging

De Vrouwenschool is een woonvereniging. Dit betekent dat een gebruiker lid van de vereniging en mede-eigenaar van het pand is. Er wordt geen huur betaald maar contributie. Als mede-eigenaar van het pand is er eigenaarsrisico.

Eigen inspanning

Werken in de Vrouwenschool betekent samenwerken met andere vrouwen waarmee ervaringen en kennis uitgewisseld kunnen worden, in werkruimtes die relatief goedkoop zijn. Van alle leden (zowel van de woon- en de werkruimtes) wordt een bepaalde inspanning gevraagd. Het onderhoud van het pand en de tuin gebeurt door de leden zelf. Daartoe neemt elk lid zitting in een of meerdere van de diverse werkgroepen die er zijn (tuingroep, klussengroep, kapelgroep, financiëngroep, werving en selectie, PR-groep, voorzitters- en notulistengroep, internetgroep). Deelname aan de 3-maandelijkse klussendagen is een ander verplicht onderdeel. Ook zijn er een aantal bestuurlijke taken, zoals het bijwonen van de 6-wekelijkse algemene ledenvergadering en de jaarvergadering (1 keer per jaar).

Aanmelding

Iemand die een werkruimte in de Vrouwenschool wil huren, komt in eerste instantie op de geïnteresseerdenlijst. Zodra er een werkruimte vrijkomt, mailen wij iedereen op die lijst. Een ieder die, op dat moment en voor die ruimte, interesse heeft, nodigen wij uit om een reactie te mailen.

Aan de hand daarvan worden er een aantal geïnteresseerden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit zogeheten eerste ronde gesprek is bedoeld om te kijken of de toekomstige gebruiker past bij de Vrouwenschool en of de constructie van de Vrouwenschool haar aanspreekt. De twee leden die het gesprek houden, geven aan wat hun indruk is van het gesprek. Daarna stemmen de leden van de vereniging over dit advies.

Als deze stemming positief is, vindt er een tweede gesprek plaats. Dit tweede ronde gesprek vindt plaats met de bewoners c.q. andere werkers van de gang en is bedoeld om te kijken of het klikt. De leden van de verdieping maken de uiteindelijke keuze.

De bedrijven

Kijk voor meer informatie over elk bedrijf dat actief is in de Vrouwenschool op de ondernemerslijst in de rechtercolumn.

Woon- en werkruimte

Er zijn enkele gecombineerde woon- en werkruimtes. Ook daarvoor hebben wij een geïnteresseerdenlijst.

Contact

Interesse om te werken in De Vrouwenschool? Neem dan contact met ons op via: interesse@vrouwenschool.nl